Skip to content

Klachten

Altijd Beste Thuiszorg probeert er alles aan te doen om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij streven voortdurend naar verbetering. Als u klachten of verbeterpunten heeft, kunt u dat altijd bij ons melden. Graag kijken wij met een zorgvuldige blik of de klacht door ons kan worden opgelost. U kunt op de volgende manieren u klacht indienen:

  • Telefonisch: +31 (085) 0600083
  • Per mail: klachten@altijdbestethuiszorg.nl
  • Per Brief naar de postadres: Altijd Beste Thuiszorg
    Bolderweg 1, 1332AX, Almere

U kunt ook nog altijd uw klacht indienen bij de externe, onafhankelijk geschillencommissie Zorg Algemeen. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil.

Een geschillencommissie is een instantie die over zakelijke kwesties beslist waar mensen het niet eens over kunnen worden. In eerste instantie zijn geschillencommissie er om de gang naar de rechter in gevallen van conflicten te beperken. In vergelijking met de gang naar de rechter is deze procedure sneller en goedkoper. De klager kan ook besluiten direct naar de rechter te stappen.

Het advies dat de geschillencommissie uitbrengt is bindend. Dit betekent dat zowel de klant als de leverancier zich moeten houden aan de uitspraak van de commissie. De commissie kan een klacht niet-ontvankelijk, ongegrond of (deels) gegrond verklaren. Het kan ook voorkomen dat de commissie beide partijen tot een schikking brengt. Tegen het advies van de commissie kan niet in beroep worden gegaan. Wel kan er besloten worden om naar de rechter te stappen mits u het niet eens bent met het advies van de commissie.

De Geschillencommissie Zorg
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Website: www.degeschillencommissie.nl
T.a.v. Geschillencommissie