Skip to content

“PROFESSIONELE EN TOEGANKELIJKE ZORG IN UW EIGEN VERTROUWDE OMGEVING”

 

Over Ons

ABT (Altijd Beste Thuiszorg) is een jonge en vernieuwende zorgaanbieder voor cliënten in de thuiszorg. Samen met ons partners bieden wij dag en nacht (24 uurs) thuiszorg.  Ons doel is het leveren van kwaliteit en continuïteit in de zorg. Door de inzet van enthousiaste en zorgzame medewerkers zijn wij onderscheidend in de thuiszorg. Uw wensen en voorkeuren vormen voor ons het uitgangspunt.  Wij vinden het belangrijk dat u centraal staat, want u heeft het al moeilijk genoeg. Samen met u gaan wij realiseren dat u, met de door ons verleende zorg, zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

 

Missie en Visie

Missie

ABT (Altijd Beste Thuiszorg) is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Wij vinden het respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens belangrijk. Wij stellen de cliënt centraal en hebben als missie het ondersteunen, behouden en van kwaliteit van leven. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren. Iedereen die bij het zorgaanbod betrokken is wordt gestimuleerd actief mee te denken hoe de beste zorg aan een specifieke cliënt geboden kan worden. Zo ontstaan er creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen.

Visie

“Elke persoon heeft een belangrijk verhaal”

ABT (Altijd Beste Thuiszorg) heeft een visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen met liefde en met goed om eigen regie te geven aan hun leven en hen te helpen om de rode draad van hun verhaal/leven zo sterk en goed een betekenisvol lijn te geven. ABT (Altijd Beste Thuiszorg) staat voor, vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg.
Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen.
Bij ABT (Altijd Beste Thuiszorg) staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Onder zorg verstaan wij  ondersteuning en alle vormen van dienstverlening van A tot Z die wij als organisatie bieden aan onze cliënten maar ook aan onze medewerkers.

 

Thuiszorg die bij u past

Inzet van thuiszorg biedt u de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Maar wat houdt thuiszorg nu precies in? Thuiszorg kan een uitkomst bieden wanneer u merkt dat de dagelijkse taken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Onze verzorgende en verpleegkundigen bieden begeleiding aan huis voor alle taken die niet meer zelfstandig lukken. Onder Thuiszorg valt onder andere verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of huishoudelijke hulp. Deze hulp is afhankelijk van uw zelfredzaamheid en de hulp die u graag wenst. Door thuiszorg is het mogelijk om op een verantwoorde manier in uw eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen.

hands

Diensten

mop

Huishoudelijke hulp

Het huishouden kan behoorlijk zwaar zijn. Wanneer u niet in staat bent om het huishouden te doen, dan wil ABT zorg u hier graag bij helpen. Wij vinden het belangrijk dat u in een schoon huis woont en dat u zich op uw gemak voelt. Met onze hulp willen wij dit realiseren. U krijgt bij ons altijd een vaste hulpverlener.

verpleging

Verpleging

Als de zorgvraag dat nodig maakt, levert ABT Zorg ook verpleging in de thuissituatie. Bij deze vorm van thuiszorg hoort onder andere de verzorging van wonden en het geven van injecties. Alle verpleegkundige die bij ons werken zijn daartoe bevoegd. .

woman

24 uurs Zorg

ABT Zorg (Altijd Beste Thuiszorg) biedt nachtzorg en 24-uurs zorg thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze waak- of slaapdiensten. De nachtzuster helpt u bijvoorbeeld met het toedienen van medicijnen, het verzorgen van een wond of toiletbezoek. Omdat er een nachtverpleegkundige bij u thuis is, kunt u met een veilig gevoel de nacht ingaan. Ook voor mantelzorgers geeft het een gerust gevoel dat er ‘s nachts een oogje in het zeil wordt gehouden, terwijl zij zelf zorgeloos van de zo nodige nachtrust kunnen genieten.
ABT Zorg (Altijd Beste Thuiszorg) Zorg is er voor iedereen met een vraag naar zorg thuis; ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, na ontslag uit een ziekenhuis en mensen in de laatste fase van hun leven.
Begleding

Begeleiding

Soms is er niet zozeer zorg nodig, als wel een luisterend oor en een steuntje in de rug. In die gevallen kan ABT Zorg ondersteunende of activerende begeleiding bieden. Deze begeleiding kan variëren van gezelschap houden, samen boodschappen halen, klusjes doen of samen op pad gaan naar iets leuks. Deze vorm van ondersteuning kan een uitkomst zijn voor oudere mensen die niet zo makkelijk meer zelfstandig iets ondernemen of moeite hebben om structuur in hun leven te houden. Ook voor mensen die snel vallen en zich daardoor niet meer zo zeker voelen kan deze vorm van begeleiding net het verschil maken.

Vacatures

MEER INFORMATIE

Altijdbestethuiszorg logo1
Bolderweg 1
1332 AX, Almere
+31(085) 0600 083
+31(0) 6 33 50 50 33
info@altijdbestethuiszorg.nl
www.altijdbestethuiszorg.nl

CONTACT